Parterapi i Lyngby

Som parterapeut

Jeg er en stærkt erfaren parterapeut, der tilbyder parterapi i Lyngby. Jeg har samtaler med ca. 100 par om året, hvor jeg arbejder med alle problemstillinger, der kan opstå i et parforhold. Derudover har jeg ca. 60 enkeltpersoner og 25 familier i terapi om året.

Jeg tilbyder både parterapi i Lyngby og parrådgivning (ægteskabsrådgivning). Parrådgivning sigter primært på, at I bliver afklarede omkring hvilken hjælp, der er behov for.

Langt de fleste par kommer for at få hjælp i parterapi.


Hvorfor vælge parterapi i Lyngby?

 • I er presset af hverdagen, det er svært at få tid til …. til hvad som helst.
 • I er uenige om børneopdragelse og det fører til konflikter.
 • I kommunikerer dårlig. I lytter ikke til hinanden, og hver for sig føler I jer ikke hørt og forstået.
 • Uenigheder eskalerer og ender i vredesudbrud og voldsomme konflikter.
 • I trækker jer fra hinanden for ikke at komme i konflikt.
 • I er i tvivl om jeres egen eller den andens kærlighed.
 • Du føler dig alene om ansvaret og det er altid dig, der skal tage beslutninger og få noget til at ske.
 • Du er træt af hele tiden at blive presset med nye krav, det er aldrig godt nok.
 • Du har svært ved at se formålet med jeres parforhold – hvorfor skal I blive sammen?
 • Der har været utroskab.
 • ……. og meget andet.

Lyder et eller flere af udsagnene bekendt for jer? Så er det måske tid til parterapi.


“Det var ikke det jeg sagde”

Nogle par oplever, at det er svært at komme godt fra start i parforholdet – og start kan være alt fra måneder til de første mange år i forholdet. Der er ofte kriser og skænderier, og de opstår ofte med baggrund i fejlkommunikation. Det er frustrerende – I elsker hinanden og alligevel ender det ofte i afmagt, hvor I begge er kede af det.
Som parterapeut hjælper jeg jer med at få en større forståelse for hinanden og ikke mindst jer selv. Jeg hjælper jer med redskaber til en respektfuld kommunikation, hvor konfliktniveauet ikke når samme højder, ja ofte nærmest forsvinder.

Når lynet slår ned

Andre gange føles det som om, at lynet slår ned fra en klar himmel, f.eks. ved utroskab. I parterapi hjælper jeg jer til blive i stand til at opdele processen i det kortsigtede: det pludselig kaos, svigtet, chokket, og det langsigtede: årsag/alt det andet, som har ført til det pludselige kaos.
Det kan være svært, ja næsten umuligt, selv at arbejde i de to dimensioner. Her kan jeg som parterapeut hjælpe jer med at adskille de to processer, så I både kan bearbejde hændelsen og arbejde på at genfinde hinanden i en ny og mere tryg fremtid.

Den langsomme død

For nogle par sker det at parforholdet langsomt sygner hen, fællesskabet bliver mindre og mindre, passionen er væk og den ene af jer kan ikke længere mærke følelser for den anden. Det er smertefuldt for begge, den ene med dårlig samvittighed over ikke at kunne give og den anden med fortærende længsel efter at blive elsket.
I parterapi arbejder vi med en større forståelse af hinanden og med at give hinanden anerkendelse for det smertefulde. Jeg hjælper med at undersøge, om der er en ny vej frem, og I får redskaber til at bygge den.

Når livssituationen ændrer sig

Der kan ske altoverskyggende forandringer i livet. Et eksempel kan være, at en af jer rammes af vedvarende fysisk eller psykisk sygdom, som medføre større livsforandringer. Her kan det være svært at finde en ny vej at leve sammen på. Den syge kan føle sig som en belastning og den raske kan føle sig stærkt begrænset i livsdrømmen. Vi taler om sorgen over de tabte muligheder, og jeg støtter jer i at undersøge nye muligheder.

Skilles

Måske er I, eller den ene af jer, kommet frem til den beslutning, at I skal skilles. Her giver parterapi mulighed for at vende de sidste sten, så I begge kan blive afklarede med om det er det rigtige valg.

Læs blog – Når skilsmissen rammer


Fokus for parterapi

I parterapi får I mulighed for at arbejde med alle problemstillinger i jeres parforhold. Vi arbejder med fokus på jeres relation og de problemstillinger, som forstyrrer jeres parforhold.

Det er vigtigt at forstå, at parterapi ikke er rådgivning, men at I i parterapi i høj grad kommer til at arbejde med jeres egne psykologiske sårbarheder og udfordringer. Derfor indgår der også altid individuelle sessioner til jer begge i parterapien. De individuelle sessioner er en integreret del af parterapien og giver mulighed for at speede processen op, da det er tryggere for jer hver især at tale frit uden at skulle spekulere over, hvordan jeres partner hører/tolker. Her bygges også personligt teori på, som er gavnlig for den videre proces i brydning af negative mønstre. Det vi taler om i de individuelle sessioner bringes efterfølgende tilbage til parterapien.

For mange er det et stort skridt at vælge at gå i parterapi. Men de, der vælger det, vil opdage at det er en vej til større klarhed og forståelse. Oftest kan jeg som parterapeut hjælpe jer tilbage til et kærlighedsfuldt parforhold.

Resultatet

Jeg kan ikke give jer en garanti for, at jeres forhold vil bestå. Parterapi giver jer mulighed for at beslutte jer på et grundlag, hvor I har større indsigt i jer selv og den anden. Og hvis det ender med at jeres forhold skal slutte, giver det jer mulighed for at gøre det i større samdrægtighed – til gavn for jer og (hvis I har) især jeres børn.


Priser

I parterapi indgår både parsessioner og enesessioner.

 • Parsessioner, 75 minutter: Kr. 1.400.
 • Enesessioner, 75 minutter: Kr. 1.400.
 • Ekstra individuelle samtaler, 60 minuter: Kr. 1.100.
 • Der er mulighed for at købe et forløb, der skal afvikles inden for seks måneder. Afvikles oftest på kortere tid. Læs mere her
 • Rabat pr. session for begge på SU/kontanthjælp i tidsrummet kl. 9-16: Kr. 200.

Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark – læs eventuelt her.

Tidsbestilling

Parterapi i Lyngby

I har mulighed for at booke tid online. Første session skal være en parsession.
I skal være indstillet på også at have en eller flere individuelle sessioner.

BOOKE TID ONLINE 

I er også velkommen til at ringe eller sende en mail, hvis I har spørgsmål.
I finder kontaktoplysninger længere nede.


Blog

Jeg er ikke den flittigste blogskriver, men I kan måske finde inspiration i blog-indlæggene om Parforhold samt i andre blog-emner.

error: Content is protected !!