Parterapi i København og Lyngby

Parterapi eller parrådgivning

Som erfaren parterapeut tilbyder jeg parterapi og parrådgivning i København og Lyngby.

Fokus for parrådgivning

I rådgivning indgår der ikke individuelle sessioner, og forløbet er som regel kun over 1-3 sessioner.
Parrådgivning benyttes primært i forbindelse med store valg i livet – flytte til udlandet, blive selvstændige, skilsmisse og lignende. Jeg skriver med vilje ikke at få børn, da det som hovedregel vil inkludere et behov for individuel terapi og parterapi.

I forbindelse med parrådgivning vil der ofte afdækkes dybere individuelle årsager til problematikkerne. Det vil så være muligt at ændre forløbet til et parterapiforløb.

Fokus for parterapi

Her får I mulighed for at arbejde med alle problemstillinger i jeres parforhold. I parterapi arbejder jeg med fokus på jeres relation og de problemstillinger, som forstyrrer jeres parforhold.
Det er vigtigt at forstå, at parterapi ikke er parrådgivning, men at I i parterapi i høj grad kommer til at arbejde med jeres egne psykologiske sårbarheder og udfordringer. Derfor indgår der også alt individuelle sessioner til jer begge i parterapien. De individuelle sessioner er en integreret del af parterapien og giver mulighed for at speede processen op, da det er tryggere for jer hver især at tale frit uden at skulle spekulere over, hvordan jeres partner hører/tolker. Her bygges også personligt teori på, som er gavnlig for den videre proces i brydning af negative mønstre. Det vi taler om i de individuelle sessioner bringes efterfølgende tilbage til parterapien.

For mange er det et stort skridt at vælge at gå i parterapi. Men de, der vælger det, vil opdage at det er en vej til større klarhed og forståelse. Oftest kan jeg som parterapeut hjælpe jer tilbage til et kærlighedsfuldt parforhold.

Jeg kan ikke dog give jer en garanti for, at jeres forhold vil bestå. Parterapi giver jer mulighed for at beslutte jer på et grundlag, hvor I har større indsigt i jer selv og den anden. Og hvis det ender med at jeres forhold skal slutte, giver det jer mulighed for at gøre det i større samdrægtighed – til gavn for jer og (hvis I har) især jeres børn.

Når det er sværere end nødvendigt

Lyder et eller flere af udsagnene bekendt for jer? Så er det måske tid til parterapi.

  • I kommunikerer dårlig. I lytter ikke til hinanden, og hver for sig føler I jer ikke hørt og forstået.
  • Uenigheder eskalerer og ender i vredesudbrud og voldsomme konflikter.
  • I trækker jer fra hinanden for ikke at komme i konflikt.
  • I er i tvivl om jeres egen eller den andens kærlighed.
  • Det er altid dig, der skal tage beslutninger og få noget til at ske.
  • Du er træt af hele tiden at blive presset med nye krav.
  • Du har svært ved at se formålet med jeres parforhold – hvorfor skal I blive sammen?
  • Der har været utroskab.
  • ……. og meget andet.

“Det var ikke det jeg sagde”

Nogle par oplever, at det er svært at komme godt fra start i parforholdet – og start kan være alt fra måneder til de første mange år i forholdet. Der er ofte kriser og skænderier, og de opstår ofte med baggrund i fejlkommunikation. Det er frustrerende – I elsker hinanden og alligevel ender det ofte i afmagt, hvor I begge er kede af det.
Som parterapeut hjælper jeg jer med at få en større forståelse for hinanden og ikke mindst jer selv. Jeg hjælper jer med redskaber til en respektfuld kommunikation, hvor konfliktniveauet ikke når samme højder, ja ofte nærmest forsvinder.

Den langsomme død

For nogle par sker det at parforholdet langsomt sygner hen, fællesskabet bliver mindre og mindre, passionen er væk og den ene af jer kan ikke længere mærke følelser for den anden. Det er smertefuldt for begge, den ene med dårlig samvittighed over ikke at kunne give og den anden med fortærende længsel efter at blive elsket.
I parterapi arbejder vi med en større forståelse af hinanden og med at give hinanden anerkendelse for det smertefulde.

Når lynet slår ned

Andre gange føles det som om, at lynet slår ned fra en klar himmel, f.eks. ved utroskab. I parterapi hjælper jeg jer til blive i stand til at opdele processen i det kortsigtede: det pludselig kaos, svigtet, chokket, og det langsigtede: årsag/alt det andet, som har ført til det pludselige kaos.
Det kan være svært, ja næsten umuligt, selv at arbejde i de to dimensioner. Her kan jeg som parterapeut hjælpe jer med at adskille de to processer.

Metode og valg af terapeut

 

I kan læse om metode og valg af terapeut under Om Jan Bjerre, og I kan måske finde inspiration i blog-indlæggene om Parforhold samt andre blog-emner.