Spring til indhold

Hvorfor gå i parterapi?

Det korte svar:
For at få et bedre parforhold


Lyder et eller flere af udsagnene bekendt for jer? Så er det måske tid til parterapi.

Vi elsker hinanden, men vi famler lidt og misforstår, det der bliver sagt.

Jeg er i tvivl, om jeg stadig elsker. Jeg har mest lyst til at trække mig.

Vi er pressede af hverdagen – job, uddannelse, være børnefamilie. Vi har svært ved at finde tid til …. til hvad som helst.

Vores uenigheder eskalerer og ender i vredesudbrud, hvor den ene af os trækker sig, og den anden bliver frustreret over, at vi ikke kan tale det færdigt

Vi har konflikter om stort og småt.Vi lytter ikke til hinanden, og vi føler os begge misforstået.

Jeg er træt af at blive presset med nye krav. Det er lige meget, hvad jeg gør, så er det ikke godt nok.

Jeg er træt af, at det hænger på mig. At det altid er mit ansvar at få taget noget op eller taget beslutninger. Hvis jeg ikke gør noget, sker der ingenting.

Vi har talt om skilsmisse og har brug for at blive afklarede – kan vi finde tilbage eller skal vi skilles?

Jeg har svært ved at se formålet med vores parforhold, hvorfor skal vi blive sammen?

Der har været utroskab. Mistilliden, jalousien og usikkerheden river vores forhold i stykker.


“Det var ikke det jeg sagde”

Nogle par oplever, at det er svært at komme godt fra start i parforholdet – og start kan være alt fra måneder til de første mange år i forholdet. Der er ofte kriser og skænderier, og de opstår ofte med baggrund i fejlkommunikation. Det er frustrerende – I elsker hinanden og alligevel ender det ofte i afmagt, hvor I begge er kede af det.
Som parterapeut hjælper jeg jer med at få en større forståelse for hinanden og ikke mindst jer selv. I parterapien får I redskaber til en respektfuld kommunikation, hvor konfliktniveauet ikke når samme højder, ja ofte nærmest forsvinder.

Når lynet slår ned

Andre gange føles det som om, at lynet slår ned fra en klar himmel, f.eks. ved utroskab. I parterapi hjælper jeg jer til blive i stand til at opdele processen i det kortsigtede: det pludselig kaos, svigtet, chokket, og det langsigtede: årsag/alt det andet, som har ført til det pludselige kaos.
Det kan være svært, ja næsten umuligt, selv at arbejde i de to dimensioner. Her kan jeg som parterapeut hjælpe jer med at adskille de to processer, så I både kan bearbejde hændelsen og arbejde på at genfinde hinanden i en ny og mere tryg fremtid.

Den langsomme død

For nogle par sker det at parforholdet langsomt sygner hen, fællesskabet bliver mindre og mindre, passionen er væk og den ene af jer kan ikke længere mærke følelser for den anden. Det er smertefuldt for begge, den ene med dårlig samvittighed over ikke at kunne give og den anden med fortærende længsel efter at blive elsket.
I parterapi arbejder vi med en større forståelse af hinanden og med at give hinanden anerkendelse for det smertefulde. Som parterapeut hjælper jeg med at undersøge, om der er en ny vej frem, og I får redskaber til at bygge den.

Når livssituationen ændrer sig

Der kan ske altoverskyggende forandringer i livet. Et eksempel kan være, at en af jer rammes af vedvarende fysisk eller psykisk sygdom, som medføre større livsforandringer. Her kan det være svært at finde en ny vej at leve sammen på. Den syge kan føle sig som en belastning og den raske kan føle sig stærkt begrænset i livsdrømmen. I parterapi får I mulighed for at tale om sorgen over de tabte muligheder, som psykoterapeut støtter jeg jer i at undersøge nye muligheder.

Parterapi – også når I skal skilles

Måske er I, eller den ene af jer, kommet frem til den beslutning, at I skal skilles. Her giver parterapi mulighed for at vende de sidste sten, så I begge kan blive afklarede med om det er det rigtige valg.

Læs blog – Når skilsmissen rammer


Fokus for parterapi

I parterapi får I mulighed for at arbejde med alle problemstillinger i jeres parforhold. Vi arbejder med fokus på jeres relation og de problemstillinger, som forstyrrer jeres parforhold.

Det er vigtigt at forstå, at parterapi ikke er rådgivning, men at I i parterapi i høj grad kommer til at arbejde med jeres egne psykologiske sårbarheder og udfordringer. Derfor indgår der også altid individuelle sessioner til jer begge i parterapien. De individuelle sessioner er en integreret del af parterapien og giver mulighed for at speede processen op, da det er tryggere for jer hver især at tale frit uden at skulle spekulere over, hvordan jeres partner hører/tolker. Her bygges også personligt teori på, som er gavnlig for den videre proces i brydning af negative mønstre. Det vi taler om i de individuelle sessioner bringes efterfølgende tilbage til parterapien.

Resultatet af parterapi

For mange er det et stort skridt at vælge at gå i parterapi. Men de, der vælger det, vil opdage at det er en vej til større klarhed og forståelse. Oftest kan jeg som parterapeut hjælpe jer tilbage til et kærlighedsfuldt parforhold.

Jeg kan dog ikke give jer en garanti for, at jeres forhold vil bestå. Parterapi giver jer mulighed for at beslutte jer på et grundlag, hvor I har større indsigt i jer selv og den anden. Og hvis det ender med at jeres forhold skal slutte, giver det jer mulighed for at gøre det i større samdrægtighed – til gavn for jer og (hvis I har) især jeres børn.


Rådgivning er noget andet

Langt de fleste par kommer for at få hjælp i parterapi. Men hvis I har brug for afklaring om hvilken hjælp, der er behov for, kan det i stedet være parrådgivning (ægteskabsrådgivning). Læs evt. mere om rådgivning


error: Content is protected !!