Spring til indhold

Der er tvivl om følelserne

Tvivl om kærligheden - Parterapi


Lyder et eller flere af udsagnene bekendt for jer?

Jeg er i tvivl, om jeg stadig elsker. Jeg har mest lyst til at trække mig.

Jeg har svært ved at se formålet med vores parforhold, hvorfor skal vi blive sammen?

Vores uenigheder eskalerer og ender i vredesudbrud, hvor den ene af os trækker sig, og den anden bliver frustreret over, at vi ikke kan tale det færdigt

Vi har konflikter om stort og småt.Vi lytter ikke til hinanden, og vi føler os begge misforstået.

Der har været utroskab. Mistilliden, jalousien og usikkerheden river vores forhold i stykker.

Tilbage til parterapi


Slidt af skænderier

I har haft for lange eller for mange perioder i parforholdet, hvor det har været svært og hvor håbløsheden viser sig. Der er ofte kriser og skænderier, eller der bliver tavshed og tilbagetrækning. I begge tilfælde går det galt med kommunikationen.

I er nået dertil, hvor det nogle gange er svært at mærke kærligheden, og håbløsheden fylder mere. I har brug for forandring, men måske er I i tvivl om, at det nytter.

Selv om I følelsen af tvivl eller håbløshed, kan parterapi være med til at gøre en forandring. Jeg kan hjælpe jer med at finde nye veje, hvor I kan genfinde forholdet i langt større samhørighed.

Den langsomme død

For nogle par sker det at parforholdet langsomt sygner hen, fællesskabet bliver mindre og mindre, passionen er væk og den ene af jer kan ikke længere mærke følelser for den anden.

Det er smertefuldt for begge, den ene med dårlig samvittighed over ikke at kunne give og den anden med fortærende længsel efter at blive elsket.

I parterapi arbejder vi med en større forståelse af hinanden og med at give hinanden anerkendelse for det smertefulde. Som parterapeut hjælper jeg med at undersøge, om der er en ny vej frem, og I får redskaber til at bygge den.

Når lynet slår ned

Andre gange føles det som om, at lynet slår ned fra en klar himmel, f.eks. ved utroskab.

I parterapi hjælper jeg jer til blive i stand til at opdele processen i det kortsigtede: det pludselig kaos, svigtet, chokket, og det langsigtede: årsag/alt det andet, som har ført til det pludselige kaos. Det kan være svært, ja næsten umuligt, selv at arbejde i de to dimensioner.

Når livssituationen ændrer sig

Der kan ske altoverskyggende forandringer i livet. Et eksempel kan være, at en af jer rammes af vedvarende fysisk eller psykisk sygdom, som medføre større livsforandringer.

Her kan det være svært at finde en ny vej at leve sammen på. Den syge kan føle sig som en belastning og den raske kan føle sig stærkt begrænset i livsdrømmen.

I parterapi får I mulighed for at tale om sorgen over de tabte muligheder, som psykoterapeut støtter jeg jer i at undersøge nye muligheder.


error: Content is protected !!