GDPR – Samtykke

Baggrund for samtykke

Ifm. bookningen af din tid, har du accepteret nærværende betingelser og givet samtykke til, at Jan Bjerre, Psykoterapeut må foretage registrering og behandling af de persondata, der er angivet i nærværende samtykkeerklæring.
Dit samtykke er nødvendigt i henhold til Persondataloven og er nødvendigt for, at du kan fortsætte brugen af Jan Bjerre, Psykoterapuets ydelser.
Har du spørgsmål, anmodes du om at rette henvendelse til Jan Bjerre, Psykoterapeut.

Samtaler på klinikken: Formålet med behandling af personoplysninger

Jan Bjerre, Psykoterapeut registrerer en række oplysninger om dig som person: Navn, kontaktoplysninger. Ifm. samtaler på klinikkerne registreres desuden: Køn, årsag til kontakt, diagnosticering af problemstilling, resumé af hver enkelt samtale, konkret rådgivning.
Ovenstående data registreres for at kunne give dig det optimale forløb og for at kunne dokumentere iht. gældende moms- og skattelovgivning.

Lokalebookning: Formålet med behandling af personoplysninger

Jan Bjerre, Psykoterapeut registrerer en række oplysninger om dig som person: Navn, kontaktoplysninger.
Ovenstående data registreres for at håndtere lokalebookning og fakturering.

Dine rettigheder

Efter afsluttet forløb sker der en delvis anonymisering af dataene. Aht. gældende skattelovgivning gemmes dine data i 5 år, hvorefter de slettes uden unødig forsinkelse.
Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke og Jan Bjerre, Psykoterapeut ikke har andet retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger. Data der er nødvendige iht. gældende skattelovgivning eller anden lovgivning kan ikke forlanges slettet.
Du har desuden ret til at se de data, der er registreret om dig.

error: Content is protected !!