Supervision

Supervision for grupper og teams

Specielt i virksomheder hvor man arbejder med mennesker, og i virksomheder hvor medarbejderne er under pres, er der behov for et trygt forum, hvor den enkelte medarbejder kan dele ud af sine oplevelser og få støtte til undersøge, hvordan oplevelserne påvirker den enkelte. Det kan ske gennem gruppesupervision.

Fokus for gruppesupervision

Med min baggrund som psykoterapeut arbejder jeg psykodynamisk i supervisionen. Det betyder at jeg arbejder med de psykologiske faktorer, der påvirker ethvert menneske og naturligvis med behørig respekt for, at vi er i en arbejdssituation. Psykodynamisk supervision er særdeles relevant for alt personale der arbejde inden for psyke og sundhed:

  • jobcentre, 2. aktører
  • hospitaler, plejesektor
  • bofællesskaber
  • telefonrådgivning
  • frivilligt arbejde
  • …. med mere

Supervision for psykoterapeuter

Som psykoterapeut støder vi ind i mellem ind i problemstillinger, som rammer os i vores egen historie. Og vi støder ind i problemstillinger eller klienter, hvor vi føler os magtesløse og får svært ved at se, hvordan vi kan hjælpe klienten/klienterne.

Fokus for supervison for psykoterapeuter

Fokus er at understøtte din faglighed, så du kan øge kvaliteten i din udøvelse af psykoterapi. Jeg hjælper dig til afklaring i, hvordan du kan arbejde med klienten, når du blive ramt i egen historie. Og jeg hjælper dig til at finde vej i magtesløsheden.