Supervision og teamudvikling

Supervision for grupper og teams

Specielt i virksomheder hvor man arbejder med mennesker, og i virksomheder hvor medarbejderne er under pres, er der behov for et trygt forum, hvor den enkelte medarbejder kan dele ud af sine oplevelser og få støtte til undersøge, hvordan oplevelserne påvirker den enkelte. Det kan ske gennem gruppesupervision.

Fokus for gruppesupervision

Med min baggrund som psykoterapeut arbejder jeg psykodynamisk i supervisionen. Det betyder at jeg arbejder med de psykologiske faktorer, der påvirker ethvert menneske og naturligvis med behørig respekt for, at vi er i en arbejdssituation. Psykodynamisk supervision er særdeles relevant for alt personale der arbejde inden for psyke og sundhed:

 • jobcentre, 2. aktører
 • hospitaler, plejesektor
 • bofællesskaber
 • telefonrådgivning
 • frivilligt arbejde
 • …. med mere

Supervision for psykoterapeuter

Som psykoterapeut støder vi ind i mellem ind i problemstillinger, som rammer os i vores egen historie. Og vi støder ind i problemstillinger eller klienter, hvor vi føler os magtesløse og får svært ved at se, hvordan vi kan hjælpe klienten/klienterne.

Fokus for supervison for psykoterapeuter

Fokus er at understøtte din faglighed, så du kan øge kvaliteten i din udøvelse af psykoterapi. Jeg hjælper dig til afklaring i, hvordan du kan arbejde med klienten, når du blive ramt i egen historie. Og jeg hjælper dig til at finde vej i magtesløsheden.

Teamudvikling i virksomheden

Ved  teamudvikling opnår medarbejderne i højere grad en fælles forståelse for hinanden og det arbejde de udfører. Der opnås en større tryghed, og de relationelle og menneskelige kompetence øges til gavn for såvel det kollegiale som det faglige. Desuden opnåes en øget effektivitet.

Fokus for teamudvikling

I teamudvikling arbejder vi med indsigt og accept af egen og teammedlemmernes adfærd og holdninger. Formålet er at skabe højere motivation og et fælles fokus med respekt for hinandens forskelligheder.

Vi arbejder i et mix af gruppearbejde og plenum, således at alle er aktive og involverede. Vi arbejder med:

 • Arbejdsglæde og motivation
 • Afklaring, accept og håndtering af vilkår
 • Stress på jobbet, herunder stresspolitik
 • Trivsel og bedre arbejdsmiljø
 • Større rummelighed og undgå mobning

Supervision på en af klinikkerne

Hvis I ønsker supervision på en af klinikkerne ved Nørreport eller i Lyngby, behøver vi ikke indgå en aftale først, men jeg vil bede jer skrive lidt om problemstillingen, hvis I booker en tid online – I er også velkommen til at ringe først.

Priser for tider på en af klinikkerne

1 person – 60 minutter: kr. 1350 incl. moms.
2-3 personer – 75 minutter: kr. 1700 incl. moms.
4-5 personer – 90 minutter: kr. 2100 incl. moms.

Indhent tilbud

Hvis I ønsker teamudvikling eller supervision ude i jeres virksomhed, giver jeg gerne et tilbud.