Teamudvikling

Teamudvikling i virksomheden

Ved  teamudvikling opnår medarbejderne i højere grad en fælles forståelse for hinanden og det arbejde de udfører. Der opnås en større tryghed, og de relationelle og menneskelige kompetence øges til gavn for såvel det kollegiale som det faglige. Desuden opnåes en øget effektivitet.

Fokus for teamudvikling

I teamudvikling arbejder vi med indsigt og accept af egen og teammedlemmernes adfærd og holdninger. Formålet er at skabe højere motivation og et fælles fokus med respekt for hinandens forskelligheder.

Vi arbejder i et mix af gruppearbejde og plenum, således at alle er aktive og involverede. Vi arbejder med:

  • Arbejdsglæde og motivation
  • Afklaring, accept og håndtering af vilkår
  • Stress på jobbet, herunder stresspolitik
  • Trivsel og bedre arbejdsmiljø
  • Større rummelighed og undgå mobning