Spring til indhold

Metode og baggrund


At gå i terapi

Uanset om du begynder i egenterapi, parterapi eller familieterapi, vil det i høj grad handle om at se på dine egne psykiske barrierer. Vi beskæftiger vi os med den enkeltes psykologiske problemstillinger. Du vil derfor med min hjælp komme til at gøre et stykke terapeutisk arbejde.


Der er naturligvis mange overvejelser, når du (eller I) ønsker at gå i terapi. Men det vigtigste er, at du går efter din gode fornemmelse og en veluddannet terapeut. For udover psykoterapeutens uddannelse så handler det i høj grad om kemi, og om at du har en følelse af at kunne betro dig trygt til den person, som du sidder over for. 

Terapi handler om lysten til at undersøge sine egne problemstillinger og finde modet til at bryde dem.


Eksamineret Psykoterapeut

Jeg er uddannet i emotionel oplevelsesorienteret psykoterapi.

Terapiformen udspringer af gestaltterapi og eksistentiel terapi, og har gennem årene udviklet sig til en moderne terapiform.

I de senere år har den canadiske psykoterapeut og professor Les Greenberg forsket i den emotionsbaserede psykoterapi, og han har igennem sin forskning skabt evidens for terapiformens effektivitet på linie med den i psykiatrien anvendte kognitive terapi.

4½ årig uddannelse i emotionel oplevelsesorienteret psykoterapi på Psykoterapeutisk Institut. 

Instituttet er certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD).

Certificeringen bygger videre på kvalitetskrav oprindeligt opstillet af Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet i projekt der stoppede i 2006.


Arbejdsform

Som psykoterapeut arbejder jeg oplevelsesorienteret, det betyder at vi fokuserer på det, der har betydning nu og her. Formen tilpasses den enkelte klient og den aktuelle problemstilling, hvilket betyder, at jeg primært arbejder med vægt på den emotionelle og den eksistentielle tilgang og ind i mellem med mere vægt på den kognitive tilgang.

Lidt forenklet kan man sige, at du i hos den kognitive psykoterapeut arbejder med at få en mental forståelse af dine problemstillinger og finde metoder til at kontrollere/ændre din adfærd. Hos den emotionelle psykoterapeut arbejder du med en følelsesmæssig forståelse, hvorved du bliver i stand til at opnå en større accept af dig selv, blive mere dig og foretage nye valg.

Filosofi

Min tilgang til at arbejde med andre mennesker hviler på et eksistentielt og humanistisk grundlag. Det betyder, at jeg tror på:

 • at mennesket er unikt og har en iboende stræben imod udvikling.
 • at det enkelte individ kan kun mødes og forstås ud fra individets egen oplevelse af sig selv og sin individuelle tilværelse.
 • at vi hver især er ansvarlige for vore handlinger, vore valg og fravalg.
 • at det er afgørende for livskvaliteten at kunne være tilstede/nærværende i det givne her-og-nu.

Supplerende uddannelse

 • ACT – Acceptance and Commitment Therapy, Hanne Stubbe Teglbjærg
 • Emotion Focused Therapy Externship (parterapi), Jette Simon
 • Emotion Focused Therapy, Les Greenberg
 • Emotion Focused Therapy for Couples, Les Greenberg
 • Krisehåndtering, Psykiatrifonden
 • Stress, Psykiatrifonden
 • Skam, Lars Sørensen, Dansk Psykoterapeutforening
 • Om skam – fra selvværd til selvrespekt, Folkeuniversitetet
 • Personlighedens gåder, Folkeuniversitetet
 • Coaching i verdensklasse, Institut for Kompetenceudvikling
 • Forandring og konflikt, Institut for Kompetenceudvikling
 • Psykologi på arbejdspladsen, Institut for Kompetenceudvikling
 • Perspektiver på Positiv Psykologi, Folkeuniversitetet.

Erfaring

 • Parterapi, familieterapi for voksne, individuel terapi siden 2009.
 • Jobcoaching for private.
 • Virksomhedskonsulent og underviser – kommunikation, stresshåndtering, konflikthåndtering, motivation.
 • Erhvervskonsulent og mentor for jobcentre.
 • Professionel mødeledelse for erfagrupper i EGN – Netværk Danmark.
 • Projektledelse på stressramte IT-projekter og ledelse af medarbejdersammenføringer ifm. fusioner.
 • Afdelingsledelse i flere store virksomheder.
 • Samt en blanding af erfaring fra en spændende periode – min jordsomsejling plejer jeg at kalde det: Rideskoleejer, hestevisker, anlægsgartner, skraldemand, murerarbejdsmand, programmør, mm.

Psykoterapeut

Psykoterapeut Frtiz Perls, grundlægger af gestaltterapi

En psykoterapeut er uddannet gennem træning og teori med fokus på at arbejde med menneskers almene følelsesmæssige og psykiske problemstillinger i psykoterapi. Studiet er egenbetalt, og den studerende har typisk anden erhvervserfaring.
Uddannelsen kan ske gennem en 4½ årig uddannelse på et uddannelsesinstitut certificeret af Dansk Psykoterapeutforening og Sammenslutningen af Psykoterapeutiske Uddannelser i Danmark (SPUD). Certificeringen bygger videre på kvalitetskrav oprindeligt opstillet af Social-, Undervisnings- og Sundhedsministeriet i et projekt der stoppede i 2006 i et forsøg på at lave en statsgodkendelse. Det betyder også, at der ikke eksisterer statsgodkendte uddannelser i Danmark.
Derudover findes der også uddannelser, der ikke er certificerede af Dansk Psykoterapeutforening og SPUD.

Psykolog

Psykolog Sigmund Freud, skaber af psykoanalysen

Cand.  psych. er en akademisk uddannelse og tages på universitetet. Uddannelsen er først og fremmest teoretisk og videnskabelig. Den indeholder ikke nødvendigvis praktisk træning i psykoterapi men dog et praktik forløb.   Efterfølgende er det muligt at videreuddanne sig til psykolog med speciale i psykoterapi.
Der er også psykologer der udøver psykoterapi uden efteruddannelse som psykoterapeut.
Kun psykologer har mulighed for overenskomst med det offentlige og har derfor mulighed for at arbejde under sygesikringen. 


error: Content is protected !!