Lokale til leje

Stort kundepotentiale

Da jeg både har en psykoterapeutisk klinik i Lyngby og i København, og da jeg ikke kan være to steder på en gang, søger jeg en lejer til de dage, hvor jeg ikke selv benytter klinikkerne.
Begge lokaler har en beliggenhed med et stort potentiale.

København

Klinikken ligger 2 minutter fra Nørreport station, der er mulighed for parkering på Israels plads. Kunder primært fra Københavnsområdet. Klinikken ligger i et lokalefællesskab, hvor der også er andre psykoterapeuter og psykologer. Der er adgang til venteværelse, tekøkken og toilet.

Lyngby

Klinikken ligger 5 minutter fra Lyngby station og der er P-pladser. Godt opland, kunder fra nærområde og nordsjælland, og også fra midt- og sydsjælland. Klinikken ligger i et lokalefællesskab, hvor der også er andre psykoterapeuter og psykologer. Der er adgang til mødelokale, venteværelse, tekøkken og toilet.
Der er plads til en briks (hvis den kan klappes sammen).

Leje af faste dage

  • Du kan leje en fast dag (kl. 7-22) om ugen med mulighed for at booke ekstra tider af 2 timer uden beregning. Pris kr. 1200.
  • For yderligere aftale om 1 fast dag pr. uge, pris kr. 900.

Øvrige vilkår

  • Lokalerne er indrettet til samtalerum og må udelukkende benyttes til erhvervsformål. Der må f.eks ikke overnattes i lokalerne.
  • De øvrige faciliteter (feks. mødelokale) må kun benyttes i de tidsrum, hvor du har rådighed over terapilokalet.
  • Lokalerne efterlades opryddet og klar til næste bruger af lokalet. Der støvsuges eller fejes hvis behov.
  • Husleje forudbetales senest sidste dag i måneden før.
  • Udover husleje betales depositum på kr. 2400 for nøgle og lokale.

Eksempel på kontrakt

Ved betaling af nærværende faktura indgås aftale om leje af terapilokale beliggende i fælleskontor xxxxxx. Lokalet kan benyttes af lejer hver xxxdag.

Lejer modtager 1 nøgle og 1 nøglebrik som tilbageleveres ved udløb af aftale.

Depositum dækker nøgle, evt. omstilling af lås, nøglebrik, evt udbedring af af lejeren påførte skader på lokale og evt manglende indbetaling af husleje.

Se betingelser https://janbjerre.dk/terapilokaler.

Aftalen træder i kraft pr. dato 999999 og løber til den opsiges af en af parterne med minimum 2 måneders varsel.
Udlejer kan opsige aftalen øjeblikkeligt ved misligholdelse af nærværende aftale og ovenstående betingelser.